Wednesday, 10 Feb 2016
You are here:

Who's Online

We have 8 guests online

เทคนิคจากศิษย์เก่า วี อาร์ คาเด็ท

นายร้อยตำรวจหญิง

สำรองที่นั่งเรียน

โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ปรเมษฐ์ ศิริตานนท์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต หมายเลขบัญชี 497-0-17336-2 (กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่หลังการโอนเงิน พร้อมเก็บเอกสารการโอนเงินไว้เป็นหลักฐานในวันเปิดเรียน)

 

ทดสอบตาบอดสี

ภาพกิจกรรมวี อาร์ คาเด็ท


  • กวดวิชา, ติว, เตรียมทหาร, นายร้อย, นายเรือ, นายเรืออากาศ, นายร้อยตำรวจ
  • กวดวิชา, ติว, เตรียมทหาร, นายร้อย, นายเรือ, นายเรืออากาศ, นายร้อยตำรวจ
  • กวดวิชา, ติว, เตรียมทหาร, นายร้อย, นายเรือ, นายเรืออากาศ, นายร้อยตำรวจ

สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหารวี อาร์ คาเด็ท-เชียงใหม่ (WE ARE CADET)

ติว, กวด, เตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ, นายร้อย, นายเรือ, นายเรืออากาศ, นายร้อยตำรวจ, เชียงใหม่, ภาคเหนือ

 

ติดตามข่าวสารทางเฟสบุ๊คได้ที่นี่

แผนที่สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร วี อาร์ คาเด็ท จ.เชียงใหม่

แผนที่ กวดวิชา ติว เรียนพิเศษ เตรียมทหาร นายร้อย เชียงใหม่ WE ARE CADET MAP


สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหารวี อาร์ คาเด็ท-เชียงใหม่ (WE ARE CADET) สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหารที่ดีที่สุด หนึ่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ที่มุ่งเน้นวิชาการ พลศึกษา และระบบสร้างวินัยตนเอง อำนวยการสอนโดย นาวาอากาศโทปรเมษฐ์ ศิริตานนท์ (พี่ปิ๋ว:นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 35) ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ต้องการจะเห็นน้องๆ จากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่, เชียงราย, ลำพูน, ลำปาง, แพร่, น่าน, พะเยา, ตาก, แม่ฮ่องสอน, อุตรดิตถ์) ได้มีโอกาสสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้อย่างเต็มภาคภูมิ จึงขออาสาที่จะช่วยเตรียมความพร้อม ทั้งทางด้านวิชาการ, สมรรถภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อให้น้องๆ ได้มีศักยภาพและความพร้อมมากที่สุดในการสอบเข้าเรียนต่อยัง

 

ติว, กวดวิชา, เตรียมทหาร, นายร้อย, เชียงใหม่, ภาคเหนือโรงเรียนเตรียมทหาร ทั้ง 4 เหล่าทัพ

 ติว, กวดวิชา, เตรียมทหาร, นายร้อย, เชียงใหม่, ภาคเหนือนายร้อยจปร.ติว, กวดวิชา, เตรียมทหาร, นายเรือ, เชียงใหม่, ภาคเหนือนายเรือติว, กวดวิชา, เตรียมทหาร, นายเรืออากาศ, เชียงใหม่, ภาคเหนือนายเรืออากาศติว, กวดวิชา, เตรียมทหาร, นายร้อยตำรวจ, เชียงใหม่, ภาคเหนือนายร้อยตำรวจ

คุณสมบัติของพื้นฐานของผู้สมัครสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ

 

1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2. อายุ ไม่ต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 17 ปีบริบูรณ์  
(สมัครสอบปี พ.ศ.2557 ได้แก่ ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2540-2543)
3. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
4. มี อวัยวะ รูปร่างลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารหรือตำรวจ 


 

“ทางไปสู่เกียรติศักดิ์ จักประดับดอกไม้ หอมยวลชวนจิตไซร้ บ่มีฯ”

สังคมออนไลน์
facebook twitter google plus youtube wikipedia gmail hotmail yahoo dropbox ebay 

ข้อสอบเก่าเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร (นายร้อยตำรวจ) ประจำปีการศึกษา 2552

ข้อสอบเก่าเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร (นายร้อยตำรวจ) ประจำปีการศึกษา 2553

ข้อสอบเก่าเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร (นายร้อยตำรวจ) ประจำปีการศึกษา 2554

ข้อสอบเก่าเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร (นายร้อยตำรวจ) ประจำปีการศึกษา 2555

 

แนะนำหนังสืออ่านเตรียมสอบเข้าเตรียมทหาร ดูทั้งหมดที่นี่
คณิต เตรียมทหาร นายร้อย วี อาร์ คาเด็ท เชียงใหม่ ฟิสิกส์ เตรียมทหาร นายร้อย วี อาร์ คาเด็ท เชียงใหม่ เคมี เตรียมทหาร นายร้อย วี อาร์ คาเด็ท เชียงใหม่ ชีวะ เตรียมทหาร นายร้อย วี อาร์ คาเด็ท เชียงใหม่ ภาษาไทย เตรียมทหาร นายร้อย วี อาร์ คาเด็ท เชียงใหม่
เตรียมทหาร นายร้อย วี อาร์ คาเด็ท เชียงใหม่ เตรียมทหาร นายร้อย วี อาร์ คาเด็ท เชียงใหม่ เตรียมทหาร นายร้อย วี อาร์ คาเด็ท เชียงใหม่ เตรียมทหาร นายร้อย วี อาร์ คาเด็ท เชียงใหม่

 


 

รวมภาพสวยๆ โดย วี อาร์ คาเด็ท ดูทั้งหมดที่นี่
คำคม กำลังใจ สอบ ติว เตรียมทหาร นายร้อย คำคม กำลังใจ สอบ ติว เตรียมทหาร นายร้อย คำคม กำลังใจ สอบ ติว เตรียมทหาร นายร้อย คำคม กำลังใจ สอบ ติว เตรียมทหาร นายร้อย คำคม กำลังใจ สอบ ติว เตรียมทหาร นายร้อย
คำคม กำลังใจ สอบ ติว เตรียมทหาร นายร้อย คำคม กำลังใจ สอบ ติว เตรียมทหาร นายร้อย คำคม กำลังใจ สอบ ติว เตรียมทหาร นายร้อย คำคม กำลังใจ สอบ ติว เตรียมทหาร นายร้อย
รวมวีดีโอสวยๆ จาก YOUTUBE ดูทั้งหมดที่นี่
วีดีโอ ติว เตรียมทหาร นายร้อย วีดีโอ ติว เตรียมทหาร นายร้อย วีดีโอ ติว เตรียมทหาร นายร้อย วีดีโอ ติว เตรียมทหาร นายร้อย วีดีโอ ติว เตรียมทหาร นายร้อย
วีดีโอ ติว เตรียมทหาร นายร้อย วีดีโอ ติว เตรียมทหาร นายร้อย วีดีโอ ติว เตรียมทหาร นายร้อย วีดีโอ ติว เตรียมทหาร นายร้อย

facebookเป็นเพื่อนกันทางสังคมออนไลน์ www.facebook.com/wearecadet.wearecadet